Dne 25.1. proběhlo zasedání Valné hromady Asociace pro vodu v krajině ČR

Leden 2018 

v rámci kterého bylo veřejným hlasováním zvoleny orgány projektu „Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II“

 

Projektová rada:
1 Ing. Jan Čermák předseda
Projektové rady
MEBIS spol. s r.o. , jednatel
Na Strži 57, 140 00 Praha 4
2 Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D. Aquatest a.s. , projektový manažer
Husitská 49, 450 07 Liberec 7
3 RNDr. Pavel Novák, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
náměstek ředitele pro výzkum + vedoucí oddělení hydrologie a ochrany vod
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5
4 doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI, o.p.s., ředitel
Na Strži 57, 140 00 Praha 4
5 RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský Česká bioklimatologická společnost, předseda
Zemědělská 1, 613 00 Brno
6 Ing. Břetislav Skácel CREA Hydro&Energy, z.s , předseda výboru spolku a manažer klastru
Traubova 6, 602 00 Brno
7 Ing. Jiří Šoukal, CSc. Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o., ředitel
Jana Sigmunda 190, 783 50 Lutín
8 prof. Ing. Dr. Milada Šťastná Mendelova univerzita - AF, Ústav aplikované a krajinné ekologie, vedoucí ústavu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Správní rada:
1 Ing. Petr Mamula, CSc., předseda SR Plzeňská 84, 331 01 Plasy
2 doc.Ing.Jiří Němec,CSc. AAlinex spol. s.r.o. Praha, jednatel
Mánesova 75, 12000 Praha 2
3 Ing. Irena Šupíková, Ph.D. Aquatest, a.s., úsek Věda a výzkum, ředitelka
Husitská 49, 450 07 Liberec 7