3.12. -  středa 2014
Konference „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR a EU - příležitosti a rizika“
Program konference


 

Nominovaní experti TP UVZ se připravují na aktivní účast na WssTP annual Brokerage and WssTP Working Groups


 

Vodohospodářská exkurze revitalizace krajiny se zaměřením na vodní složku    

 


 

Soubor studií – Dopady klimatické změny na vodu v krajině

 


 

Workshop 6. 5. 2014, Brusel – fotogalerie, prezentace

 


 

Workshop 5. 5. 2014, Brusel – fotogalerie, prezentace

 


 

Soubor studií – Dopady klimatické změny na vodu v krajině – Brno, březen 2014

 


 

Workshop 6. 5. 2014 Tackling Challenges in Environmental Water Research:
International and Regional Cooperation

 


 

Workshop 5. 5. 2014  Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research  

 


 

Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

 


 

European Innovation Partnership on Water